REVITALIZAČNÍ KÓDY A OBRAZY

Každý kus je naprosto unikátní a jedinečný. Stejně jako Ty!

TERMÍN DODÁNÍ je cca 8 TÝDNŮ OD PŘIJETÍ PLATBY 

Tvoje zakázka bude u Tebe ve správnou chvíli. Respektuji spolupráci vyšších sfér v souladu s celkem a věřím v dokonalé načasování pro každého.

REVITALIZAČNÍ KÓDY A OBRAZY slouží k harmonizaci a regeneraci jednotlivců, rodin, firem i území. Vznikají jako datový a energetický záznam aktuálního energeticko-informačního pole. Jsou to novodobé datové nosičetransformační urychlovače. Podle typu pomáhají k pravdivosti k sobě i okolí s integrací do celistvosti, aktivovat tvůrčí potenciál duše, harmonizovat vztahy v rodině, firemním prostředí nebo v místě kde žijete. Cítíte-li že něco potřebujete v životě jinak a nevíte co, dokáží pomoci přesunout z nevědomí do vědomí vaše aktuální téma k řešení. Otevřou vám procesy, na které je vaše duše připravena a jsou pro nejvyšší dobro všech při zachování vaší svobodné vůle. Jsou to barevné obrázky spojující posvátnou geometrii a symboly galaktické i univerzální povahy. Veškeré barvy, tvary, obrazce a jejich umístění i velikost mají svůj specifický význam pro daný objekt. Není třeba všem tvarům a symbolům rozumět nebo vědět co znamenají, stačí se dívat. Můžete tak novým způsobem komunikace prozkoumávat sebe sama coby součást kosmického řádu a stáhnout si z kódu aktualizaci svých nastavení. 

HARMONIZACE - REGENERACE - ZNOVUOŽIVENÍ 

REVITALIZAČNÍ KÓDY oživí jedinečnost a posvátnost bytostí, míst i prostředí. Otevírají srdce, osobní matrice moudrosti duše i brány vědomí. Jsou pojítkem s vyšším řádem, kosmickým vědomím i nástrojem pro nalezení rovnováhy nebo vlastního středu. Jsou nástrojem k naladění se na prapodstatu v níž bylo vše stvořeno. Pomáhají nám rozkódovat a rozvzpomenout se na to, kým jsme, co neseme i na to, proč jsme tady a teď, právě v této době, s těmito lidmi a v těch místech, kde se nacházíme.


OSOBNÍ KARTA 13 x 18 cm

Pro jednotlivce nebo zvíře

Osobní kód reaktivuje Tvůj potenciál duše a pomáhá Ti rozkódovat a rozvzpomenout se na to, kdo jsi. Harmonizuje, regeneruje a revitalizuje. Zobrazuje Tvé aktuální energeticko-informační pole a podpoří Tvoji osobní evoluci i vzestup. Pomůže s posuny ve vědomí, důvěrou v sebe, sebepřijetím a ke Tvé expazi. Obnoví a oživí Tvé tvůrcovství i jeho projev ve hmotě. Podpoří Tě v pravdivosti k sobě i Tvému okolí. Pozn.: Osobní kartu je možné mít zároveň se vztahovou dvojkartou. Ta je pak zcela odlišná, jelikož promítá společné energeticko-informační pole obou osob a jejich vzájemnou interakci. 


VZTAHOVÁ DVOJKARTA

Pro 2 osoby - partnery, manžele, sourozence, rodiče a dítě, společníky ve firmě

Dvě samostatné karty malované jako celek – pro harmonizaci, odhalení podstaty a pravdivosti ve vztahu a zároveň pro individuální rozvoj. Vztahový kód pracuje na úrovni dvojice jako celku a na úrovni jednotlivce. Obě karty spojené jako celek vašemu páru zobrazí vzájemnou interakci, možnosti, kompatibilitu a potenciál vztahu. Každému zvlášť pak na osobní rovině poskytne soukromé vedení pro individuální rozvoj i harmonizaci a oba obdržíte vlastní psané aktuální poselství. V případě partnerů se může stát, pokud potenciál růstu ve vztahu je již vyčerpán, že se mohou partneři rozejít.


PROFESNÍ ERB

Pro osobu a aktivaci tvůrčího potenciálu nebo pro vaši pracovní pozici/kariéru v konkrétní firmě 

Pro podporu osamostatňujících se osob vystupujících ze systému. Je kombinací osobního energeticko-informačního pole s potenciálem a výbavou, která vám byla dána do vínku. Otevírá možnosti převedení potenciálu duše do reality/hmoty. Pomůže reaktivovat talent, dovednosti nebo aktivovat nové vlohy, nápady a tvorbu. Mohou se otevřít nečekané možnosti seberealizace, uplatnění nebo nové formy spolupráce tak, aby tvorba i nabídka byla současně v souladu s plánem duše i s Celkem. Pomáhá rušit omezení a limity, které si dáváme v rámci profese a svého uplatnění na trhu, ať už jsou na vědomé či nevědomé úrovni. Vaše energie, zkušenosti duše i její  jedinečnost je unikátní a svět na vás čeká!


RODINNÝ ERB

Pro členy rodiny nebo místo - byt, dům, statek s pozemky apod.

Slouží pro harmonizaci více osob najednou nebo k harmonizaci obydlí, kde rodina žije. Vyzdvihuje pravdivost a skrytý potenciál rodiny při vzájemných interakcích osob. Otevírá nové úrovně komunikace, nové formy a možnosti vývoje jednotlivých duší  v souladu a harmonii pro nejvyšší dobro všech. Pomáhá odstraňovat zastaralé a již nefunkční programy či návyky z minulosti, které již neodpovídají současným energiím. Harmonizuje prostředí kde je umístěn a všechny bytosti, které s ním přichází do styku.


FIREMNÍ ERB

Pro firmu a harmonizaci firemního prostředí, vztahů se zaměstnanci, zákazníky i dodavateli 

Slouží pro harmonizaci více osob najednou nebo k harmonizaci firemního prostředí. Otevírá nové možnosti, oživuje spolutvoření a energeticky ozdravuje kooperaci mezi zaměstnanci. Vyzdvihuje skrytý potenciál firmy při vzájemných interakcích s vnějším prostředím. Podporuje expanzi a zdravý vývoj firmy v souladu s celkem a novými energiemi při právě probíhající transformaci. Harmonizuje, narovnává a uvádí do souladu vztahy s klienty i dodavateli. Otevírá nové úrovně komunikace, nové formy a možnosti tvoření či součinností v souladu a harmonii pro nejvyšší dobro všech. Harmonizují prostředí kde se nachází  a pomáhá odstraňovat zastaralé a již nefunkční programy či špatné návyky z minulosti. 


ERB PRO MÍSTO

Pro místo, objekt, obec, město, lokalitu, území 

Slouží pro harmonizaci, regeneraci a znovuoživení konkrétního území. Revitalizuje určenou lokalitu a podporuje zdravý rozvoj v souladu s celkem a novými energiemi prostředí. Energeticky ozdravuje vnitřní prostředí s přesahem několika kilometrů do sousedícího okolí.  Podporuje potenciál lokality při vzájemných interakcích s vnějším prostředím. Otevírá nové možnosti i nové formy interakcí s celkem, jehož je dané místo součástí pro nejvyšší dobro všech. Harmonizuje prostředí kde se nachází  a pomáhá odstraňovat zastaralé a již nefunkční návyky z minulosti, které již neprospívají obyvatelům ani celku. 


REVITALIZAČNÍ OBRAZY

Do společných prostor domova, firmy, školy nebo jiných společenských prostor

Větší kruhové obrazy - Revitalizační kódy jako obraz na plátně. Velikosti plátna Ø 60, 80, 100, 120 a 150 cm.  Jiný nebo větší rozměr dle dohody a možností velikosti plátna. Obraz společně doladíme obsahově dle vaší specifikace a účelu zakázky k vaší spokojenosti, aby vám přinášel radost a to, co potřebujete.


REVITALIZAČNÍ STĚNY

Do společných prostor firem, škol, nemocnic, institucí a státní správy

Velkoformátové nástěnné malby Revitalizačních kódů přímo na stěnách interiéru. Působení společně obsahově doladíme dle vaší specifikace a účelu zakázky k vaší spokojenosti, pro nejvyšší dobro všech, při zachování toho, že zájem celku je nadřazen zájmu jednotlivce.


AKTUALIZACE

Nový Revitalizační kód za zvýhodněnou cenu 

Pocítíte-li stagnaci ve svém životě nebo potřebu znovu dát věci do pohybu je možno si zažádat o Aktualizaci. Můžete získat nový osobní Revitalizační kód - Osobní kartu, novou vztahovou dvojkartu stejných osob nebo nový  profesních erb  za zvýhodněnou cenu. Mohu nahlédnout, zda máte z předchozí zakázky načteno 100% a je aktualizace možná. Není-li 100%, podívám se kolik % aktuálně máte staženo a doporučím odklad aktualizace na pozdější dobu. Též se může ukázat jako vhodnější jiný typ Revitalizačního kódu. Konzultace k aktualizaci je zdarma.


TRANSFORMAČNÍ KONZULTACE K REVITALIZAČNÍM KÓDŮM

Když je změn najednou moc a nevíš rady s procesy nebo vhledy, které se Ti otevřely po obdržení Revitalizačního kódu nebo obrazu. Jedno máš-li u sebe zatím fotografii zakázky nebo už originál. 

Ukážu vám jiný úhel pohledu a nové souvislosti tak, abyste porozuměli tomu, co se děje a proč. Najdeme společně směr a konkrétní kroky k přijetí, pochopení nebo řešení vaší situace. 

Telefon

+420 732 683 351

E-mail

klara@cestakradosti.cz

Facebook

Cesta k radosti

Facebook

Revitalizační kódy

Skype

klajir