CESTA K RADOSTI

Klára Artexa Jirousková

REVITALIZAČNÍ KÓDY

harmonizují Tvůj život na všech úrovních. Jsou mapou s kompasem na cestě k sobě. Transformační urychlovače pro jednotlivce, rodiny, firmy a místa. Reaktivují Tvůj potenciál duše, pomohou Ti rozvzpomenout se na to kdo jsi. Oživí Tvoji jedinečnost a sebehodnotu. STAŇ SE TÍM, ČÍM JIŽ VE SKUTEČNOSTI JSI!

TRANSFORMAČNÍ KONZULTACE

jsou navigací na Tvé cestě při osobním Vzestupu. Je to cesta k porozumění okolnostem, k pochopení souvislostí, k přijetí změn ve Tvém životě. Cesta za sebepřijetím, sebepoznáním, sebeúctou a sebehodnotou. OBJEV SVŮJ SKRYTÝ POTENCIÁL, JSI MNOHEM VÍC... JEN TY URČUJEŠ SVOJI VLASTNÍ HODNOTU!

PŘECHODOVÉ RITUÁLY

jsou uznáním toho, co k Tobě právě teď přichází a stává se Tvojí součástí, nebo uctěním a vyjádřením vděčnosti za to, co z Tvého života odchází. Připraví Tě nebo přijmeš životní změnu skrze ceremonii - slavnostní obřad - rituál. PROJDI SE ZÁMĚREM A VĚDOMĚ ZÁSADNÍ ZMĚNOU VE SVÉM ŽIVOTĚ, PŮJDE SE TI DÁLE SNÁZ!

HARMONIZACE PROSTŘEDÍ

je energetická práce v daném prostředí, lokalitě či místě nebo na úrovni kolektivního vědomí. Transformace vzorových pravidel, konvencí, systémů, struktur a paradigmat na úrovni jednotlivce, rodiny, firmy a společnosti. MÁŠ JINÝ POHLED A CHÁPÁNÍ SVĚTA A VESMÍRU? NEJSI SÁM/SAMA PROPOJ SE!

Telefon

+420 732 683 351

E-mail

klara@cestakradosti.cz

Facebook

osobní

Facebook

revitalizační kódy

Skype

klajir